Výjezdové místo

Bohuslavice, 54906
(u Nového Města nad Metují)

Volejte

+420 774 200 858

E-mail

info@jimkaservis.cz

Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

Ochranu osobních údajů nebereme na lehkou váhu. V souladu s nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále také „GDPR“) a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) předkládáme následující prohlášení.

Základní informace

Správce osobních údajů

Jiří Matoušek, Bohuslavice 268, 54906 Bohuslavice nad Metují
(dále jen jako „Správce“)

Kontaktní údaje správce

Telefon: +420 774 200 858
E-mail: info@jimkaservis.cz
Adresa: Bohuslavice 268, 54906 Bohuslavice nad Metují

Správce je povinen zajistit veškeré úsilí k tomu, aby bylo s osobními daty nakládáno v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb.

Zdroj osobních údajů

Osobní údaje jsou získány na základě vzájemné komunikace, uzavřených smluv, či z vyplněných formulářů a pohybu po webových stránkách. Další osobní údaje pochází z veřejně dostupných zdrojů (rejstříků, evidencí, atd.).

Seznam osobních údajů

Zpracováváme následující osobní údaje:

Jméno a příjmení, E-mail, Telefon, Adresa
Historii vzájemné komunikace

Osobní údaje z vyplněných formulářů z webových stránek:

Jméno a příjmení, E-mail, Telefon, Adresa

Pro zlepšení našich služeb využíváme možnosti uložení cookies do vašeho prohlížeče.

Účel zpracování osobních údajů

Naplnění závazků mezi správcem a subjektem údajů
PR a Marketingové účely

Doba zpracování

Osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou k daným účelům. Ne však po dobu delší než 30 let. Po uplynutí této doby budou osobní údaje odstraněny.

Informování, editace nebo výmaz osobních údajů

Ze statutu nařízení máte právo ovlivnit způsob nakládání s vašimi osobními údaji. Zejména se jedná o:

  • Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů
  • Právo na opravu osobních údajů
  • Právo na odstranění (právo být zapomenut)

Pro uplatnění tohoto práva využijte kontaktních údajů správce na začátku dokumentu.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 26. 04. 2023.